Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring: M-388

Høring: M-388 (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv (GE) har modtaget ovennævnte to ansøgninger på henholdsvis udvidelse af efterforskningstilladelse 2022-03 (M-387), og ny efterforskningstilladelse (B-388). GE har ingen bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: MEL 2022-03 (Ansøgningsnummer M-387) (Råstof)

Høring: MEL 2022-03 (Ansøgningsnummer M-387) (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv (GE) har modtaget ovennævnte to ansøgninger på henholdsvis udvidelse af efterforskningstilladelse 2022-03 (M-387), og ny efterforskningstilladelse (B-388). GE har ingen bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-375

Høring: M-375 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til ovennævnte høringer skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-383

Høring: M-383 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til ovennævnte høringer skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-380

Høring: M-380 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til departementets opslag af 3. ds. på departementets hjemmeside skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har bemærkninger til høringsforslaget vedrørende M-380. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Beslutningsforslag: Anordning af lov om finansiel virksomhed

Beslutningsforslag: Anordning af lov om finansiel virksomhed (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag til hvidvaskloven.GE støtter at lovgivningen bliver ajourført Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards…

Cosmos & Co.