Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til inatsisartutlov om overnatningsafgift

Høring af forslag til inatsisartutlov om overnatningsafgift (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til lov om overnatningsafgift Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

”Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse”

”Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse” (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til lovforslaget om ændring af gymnaiseloven. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til Færdselsstyrelsens skrivelse af 4. ds. skal Grønlands Erhverv herved fremkomme med følgende bemærkninger til høringsudkastet: Undertegnede har foretaget en meget uofficiel undersøgelse af, hvorvidt folk, hvis de skulle til køreprøve (igen), ville foretrække en skriftlig eller en mundtlig teoriprøve. Der var en…

Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til Grønlands Erhvervs nedennævnte mail, hvorved høringssvar til ovennævnte lovforslag blev lagt, fremsendes hermed yderligere bemærkninger til lovforslaget: Følgende tilføjes til høringssvaret. Det er efter det oplyste planen, at der skal ske en digitalisering af handicapbehandlingen. GE har også erfaret, at…

Høring af udkast til forslag til: Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger

Høring af udkast til forslag til: Inatsisartutlov om tobaksvarer og tobakserstatninger (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har en supplerende bemærkning. Et forbud mod snus, vil også påvirke landskassen indtægter ved at der kommer færre afgifter som sandsynligvis vil overgår til det sorte marked i stedet for Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth…

Udkast til bekendtgørelse om lovliggørelse af elcykler i høring

Udkast til bekendtgørelse om lovliggørelse af elcykler i høring (naalakkersuisut.gl) Nuuk, den 22. april Grønlands Erhverv er positive over for ændringerne således at det bliver lovliggjort at køre på el-cykler. Grønlands Erhverv skal dog anbefale, at det i samme forbindelse lovliggøres at køre på el-løbehjul. Grønlands Erhverv har ikke yderligere bemærkninger, men beklager at høringsfristen…

Høring: M-388

Høring: M-388 (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv (GE) har modtaget ovennævnte to ansøgninger på henholdsvis udvidelse af efterforskningstilladelse 2022-03 (M-387), og ny efterforskningstilladelse (B-388). GE har ingen bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: MEL 2022-03 (Ansøgningsnummer M-387) (Råstof)

Høring: MEL 2022-03 (Ansøgningsnummer M-387) (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv (GE) har modtaget ovennævnte to ansøgninger på henholdsvis udvidelse af efterforskningstilladelse 2022-03 (M-387), og ny efterforskningstilladelse (B-388). GE har ingen bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-375

Høring: M-375 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til ovennævnte høringer skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-383

Høring: M-383 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til ovennævnte høringer skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til disse. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Høring: M-380

Høring: M-380 (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til departementets opslag af 3. ds. på departementets hjemmeside skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har bemærkninger til høringsforslaget vedrørende M-380. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Beslutningsforslag: Anordning af lov om finansiel virksomhed

Beslutningsforslag: Anordning af lov om finansiel virksomhed (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag til hvidvaskloven.GE støtter at lovgivningen bliver ajourført Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards…

Cosmos & Co.