Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (naalakkersuisut.gl)

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte ændringsforslag til hvidvaskloven.
GE støtter at lovgivningen bliver ajourført

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Karsten Lyberth Klausen
sekretariatschef
Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459

klausen@ga.gl

Cosmos & Co.