Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til Færdselsstyrelsens skrivelse af 4. ds. skal Grønlands Erhverv herved fremkomme med følgende bemærkninger til høringsudkastet:

Undertegnede har foretaget en meget uofficiel undersøgelse af, hvorvidt folk, hvis de skulle til køreprøve (igen), ville foretrække en skriftlig eller en mundtlig teoriprøve.

Der var en ganske klar overvægt af svarere, der ønskede en mundtlig teoriprøve.

Som styrelsens skrivelse selv giver udtryk for, så er der fordele ved at indføre skriftlige teoriprøver. Grønlands Erhverv er ikke blind for disse fordele og er derfor ej heller decideret modstander af de skriftlige teoriprøver.

Man bør dog i mangel af  anden undersøgelse fra styrelsens side overveje dette skridt én gang til, da hensynet til de personer, der skal aflægge prøverne må spille en afgørende rolle i beslutningen om dette forslag.

Den ensartet i bedømmelsen af eleverne, der plæderes for fra styrelsens side forekommer Grønlands Erhverv at være lidt søgt. Dette vil i givet fald kunne anføres overfor enhver mundtlig eksamen.

Grønlands Erhverv finder forslaget om at anerkende det danske kørekort i Grønland særdeles positivt.

Herudover har Grønlands Erhverv ikke bemærkninger til høringsudkastet.

Modtagelsen af dette høringssvar bedes venligst anerkendt.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.