Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring: M-383

Høring: M-383 (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til ovennævnte høringer skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til disse.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.