Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af Beslutningsforslag: Anordning af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Grønlands Erhverv har modtaget høringsmaterialet på ovennævnte.

Grønlands Erhverv har ikke bemærkninger til høringsmaterialet.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Mobil(e) +299 56 60 11

Direkte / Direct office +299 36 37 12

lars@ga.glwww.ga.gl

Cosmos & Co.