Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Grønland Erhverv har ingen bemærkninger til lovforslaget.
GE er positiv over for en ajourføring af loven.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Karsten Lyberth Klausen
sekretariatschef
Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459

klausen@ga.glhttp://ge.ga.gl/da-dk/

Cosmos & Co.