Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring: M-388

Høring: M-388 (naalakkersuisut.gl)

Grønlands Erhverv (GE) har modtaget ovennævnte to ansøgninger på henholdsvis udvidelse af efterforskningstilladelse 2022-03 (M-387), og ny efterforskningstilladelse (B-388).

GE har ingen bemærkninger til disse.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.