Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring: M-380

Høring: M-380 (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til departementets opslag af 3. ds. på departementets hjemmeside skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har bemærkninger til høringsforslaget vedrørende M-380.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.