Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Offentlig høring, forlag til minelov og ændring af råstofloven

Udkast til forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2023 om mineralaktiviteter (mineloven), og Udkast til forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2023 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. (råstofloven) (naalakkersuisut.gl)

Selvstyrets bekendtgørelse om statslige institutioners ret til at tilslutte sig offentlig digital post.

Selvstyrets bekendtgørelse om statslige institutioners ret til at tilslutte sig offentlig digital post. (naalakkersuisut.gl) Det meddeles herved, at Grønland Erhverv ikke har bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Modtagelsen af dette høringssvar bedes venligst bekræftet. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant Mobil(e) +299 56 60…

Høring vedrørende ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Høring vedrørende ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, mv. til børn, samt adoptionstilskud. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef

Høring over udkast til Bekendtgørelse for Grønland om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere (indberetningsbekendtgørelsen)

Høring over udkast til Bekendtgørelse for Grønland om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere (indberetningsbekendtgørelsen) (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til departementets mail af 25. august d.å. skal Grønlands Erhverv (GE) herved meddele, at GE ikke har bemærkninger til udkastet. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Konsulent /…

Forslag til: Lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus

Forslag til: Lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til Lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. Grønlands Erhverv ser frem til at modtage de bekendtgørelser i høring, der udarbejdes med hjemmel i loven. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga /…

Inatsisartutlov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om ophævelse af forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv.

Forslag til: Inatsisartutlov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om ophævelse af forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv. Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget til lov om folkeafstemning om ophævelse af uranforbuddet Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth KlausensekretariatschefDirekte / Direct +299 36 37 11, +299 584101…

Høring over udkast til fire bekendtgørelser tilknyttet anordningen om ændringer til årsregnskabsloven

Bekendtgørelsen af årsregnskab Idet undertegnede henviser til følgende hjemmeside, Høring over udkast til fire bekendtgørelser tilknyttet anordningen om ændringer til årsregnskabsloven (naalakkersuisut.gl), skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har bemærkninger tilfølgende udkast til fire bekendtgørelser, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven: Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af…

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til departementets e-mail af 9. juni d.å. skal Grønlands Erhverv hermed meddele, at GE ikke har nogen bemærkninger til ovennævnte forslag. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars…

Høring af forslag til ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Høring af forslag til ændring af landstingslov om indførselsafgifter Under henvisning til departementets skrivelse af 11. maj d.å. skal Grønlands Erhverv meddele, at foreningen ikke har bemærkninger til ovennævnte forslag. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen

Høring over udkast til bekendtgørelse om teleudbydere

Høring over udkast til bekendtgørelse om teleudbydere – Naalakkersuisut Grønlands Erhvervs bemærkninger Under henvisning til departementets skrivelse af 9. marts d.å. skal Grønlands Erhverv herved bemærke følgende til ovennævnte udkast: Det er efter bekendtgørelsen pålagt alle teleudbydere at indhente en tilladelse inden den 1. januar 2023. For at gøre det arbejde, der er forbundet hermed…

Cosmos & Co.