Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om teleudbydere

Høring over udkast til bekendtgørelse om teleudbydere – Naalakkersuisut

Grønlands Erhvervs bemærkninger

Under henvisning til departementets skrivelse af 9. marts d.å. skal Grønlands Erhverv herved bemærke følgende til ovennævnte udkast:

Det er efter bekendtgørelsen pålagt alle teleudbydere at indhente en tilladelse inden den 1. januar 2023.

For at gøre det arbejde, der er forbundet hermed sikrest, således at ingen teleudbydere risikerer at få inddraget en allerede given tilladelse, anbefaler Grønlands Erhverv, at Tusass A/S giver Telestyrelsen oplysninger om teleudbydere i Grønland, hvorefter Telestyrelsen kan kontakte den enkelte teleudbyder, der ikke måtte have været opmærksom på dette krav inden den 1. januar 2023.

GE udsender en nyhedsmail, der gør teleudbydere opmærksom på denne ansøgningspligt om tilladelse.

Herudover har GE ikke bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Cosmos & Co.