Høring over udkast til syv bekendtgørelser tilknyttet anordningen om ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Cosmos & Co.