Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Høring af forslag til ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Under henvisning til departementets skrivelse af 11. maj d.å. skal Grønlands Erhverv meddele, at foreningen ikke har bemærkninger til ovennævnte forslag.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Cosmos & Co.