Høring om nyt allokeringsregime for rejer i 3M

Cosmos & Co.