Høring af forslag til ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

Høring af forslag til ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til lovforslaget

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Karsten Lyberth Klausen

sekretariatschef

Cosmos & Co.