Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til departementets e-mail af 9. juni d.å. skal Grønlands Erhverv hermed meddele, at GE ikke har nogen bemærkninger til ovennævnte forslag.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Cosmos & Co.