Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til fire bekendtgørelser tilknyttet anordningen om ændringer til årsregnskabsloven

Bekendtgørelsen af årsregnskab

Idet undertegnede henviser til følgende hjemmeside, Høring over udkast til fire bekendtgørelser tilknyttet anordningen om ændringer til årsregnskabsloven (naalakkersuisut.gl), skal Grønlands Erhverv herved meddele, at GE ikke har bemærkninger tilfølgende udkast til fire bekendtgørelser, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven:

  1. Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven
  2. Bekendtgørelse for Grønland om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed
  3. Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven
  4. Bekendtgørelse for Grønland om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

Modtagelsen af denne mail bedes venligst anerkendt

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Mobil(e) +299 56 60 11

Direkte / Direct office +299 36 37 12

lars@ga.glwww.ga.gl

Cosmos & Co.