Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen

Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen GE er positiv over for, at der stilles kompetencemæssige krav over for skoleledelsen. GE har ingen bemærkninger til de øvrige bestemmelser ud over, at der er teknisk fejl i pkt. 11, til § 14, stk. 2, 1. pkt. Der bør vel stå, at Naalakkersuisut…

Høring: Prioriteringsliste for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland

TIL FISKERIRÅDET, I 2020 lavede Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug en prioriteringsliste vedrørende arbejdet med forvaltningsplaner med input fra Fiskerirådet. I 2020 er der blevet lavet en række forvaltningsplaner og listen er dermed blevet opdateret. Denne vil blive brugt til at planlægge arbejdet med forvaltningsplaner på den mest hensigtsmæssige måde og i god tid,…

Høring om TAC for makrel og sild 2021

Til Fiskerirådet  Hermed sendes forslag til TAC for 2021 for makrel og norsk vårgydende (atlanto-skandisk) sild i Østgrønland i høring. I tabellen nedenunder fremgår ICES rådgivningen for makrel i Nordatlanten, Grønlands kvoteoptag, og Grønlands makrelkvote de sidste to år. Grønlands makrelkvote i 2020 var på 59.934 tons, hvilket svarede til 6,5 % af TAC’en i daværende makrelaftale….

ILO report C122

Den eneste bemærkning GE har er, at i skriver der er en stor gruppe, der er uden for arbejdsmarkedet. Det mener GE ikke er helt korrekt, da berørt af ledighed har været faldende gennem flere år og er nu under 1500. Det er rigtigt, at vi har en for stor gruppe unge, der er berørt af ledighed, men samlet set…

Forslag: Vedtægt for Avannaata Kommunia af december 2021 om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Uummannaq.

Høringssvar: Under henvisning til departementets skrivelse af g.d., bilagt ovennævnte forslag til bekendtgørelse fremsender Grønlands Erhverv hermed sit høringssvar til forslaget. Indledningsvist forudsættes det, at siden departementet ringede GE op d.d. og efterlyste foreningens høringssvar, at så medtages høringssvaret på trods af, at dette først fremsendes på nuværende tidspunkt. Fremsættelsen af forslaget er alene begrundet…

Høring af udkast til anmeldelsesbekendtgørelse, registreringsbekendtgørelse, bekendtgørelse om lån m.v. samt bekendtgørelse om gennemførelsesforordningen

Høringssvar: Under henvisning til din mail af 10. november d.å., hvor du sender de fire bekendtgørelser i høring, skal Grønlands Erhverv blot knytte en enkelt bemærkning til: Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Af § 1 fremgår, at ”Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-13 finder anvendelse…”. Det forudsættes, at der…

Cosmos & Co.