Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af udkast til anmeldelsesbekendtgørelse, registreringsbekendtgørelse, bekendtgørelse om lån m.v. samt bekendtgørelse om gennemførelsesforordningen

Høringssvar:

Under henvisning til din mail af 10. november d.å., hvor du sender de fire bekendtgørelser i høring, skal Grønlands Erhverv blot knytte en enkelt bemærkning til:

Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Af § 1 fremgår, at ”Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-13 finder anvendelse…”. Det forudsættes, at der hermed ikke henvises til bekendtgørelsen selv, da denne kun har 7 kapitler.

Herudover har GE ingen bemærkninger.

Cosmos & Co.