Høring vedr. bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v.

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger

Cosmos & Co.