Høring af Fiskerirådets medlemmer og tilforordnede angående kriterier og betingelser for tildeling af makrel og sild

Cosmos & Co.