Høring af Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. 2021 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervs-fremme til landbaserede erhverv

Cosmos & Co.