Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Forslag: Vedtægt for Avannaata Kommunia af december 2021 om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Uummannaq.

Høringssvar:

Under henvisning til departementets skrivelse af g.d., bilagt ovennævnte forslag til bekendtgørelse fremsender Grønlands Erhverv hermed sit høringssvar til forslaget.

Indledningsvist forudsættes det, at siden departementet ringede GE op d.d. og efterlyste foreningens høringssvar, at så medtages høringssvaret på trods af, at dette først fremsendes på nuværende tidspunkt.

Fremsættelsen af forslaget er alene begrundet i, at bekendtgørelsen skal ”sikre at fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq kan genåbnes”. At det er nødvendigt at skulle genåbne forvaltningsområde Uummannaq forudsættes at skyldes, at kvoten for fangst af hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq har været opbrugt.

Hvis genåbningen er forårsaget af andet end en godkendelse herfra fra den biologiske rådgivning, kan Grønlands Erhverv ikke tilslutte sig genåbningen. Den fremsendte status for fiskeriet giver på ingen måde anledning til at tilslutte sig en genåbning af fiskeriet i forvaltningsområde Uummannaq. Det forudsættes, at forslaget til genåbningen i mangel af anden anledning er foranlediget af andet, end den biologiske rådgivning.

En angivelse af den indtil nu fiskede del af den samlede kvote for områderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik er ikke en grund tril at genåbne forvaltningsområde Uummannaq måtte der være et overskud i den samlede kvote.

GE kan derfor ikke tilslutte sig genåbningen af forvaltningsområde Uummannaq.

Modtagelsen af dette høringssvar bedes venligst anerkendt.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Cosmos & Co.