Ekstern høring af bekendtgørelse af takster for administration pr. 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger

Cosmos & Co.