Høring vedrørende Inatsisartutlov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cosmos & Co.