Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring vedr. fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser Vinter 2024

Høring vedr. fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser Vinter 2024 (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ikke bemærkninger til høring vedr. fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser Vinter 2024. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Bent Sørensen Siunnersorti / Konsulent / Consultant

Udkast til bekendtgørelse om anvisnings- og prioriteringsregler

Udkast til bekendtgørelse om anvisnings- og prioriteringsregler (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv tilslutter sig høringssvaret fra Kalaallit Nunaanni Qitiusumik Ilinniarfiit – KNQI Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring over udkast til bekendtgørelse om forebyggelse mod forurening fra skibe (MARPOL)

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om forebyggelse af forurening fra skibe. Bekendtgørelse tager højde for de arktiske lande, hvor der er større udfordringer ved sortering og bortskaffelse af affald Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45…

Høring af “Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om hædersydelser” og ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om Grønlands Kunstfond”.

Høring af “Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om hædersydelser” og ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om Grønlands Kunstfond”. (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til de to bekendtgørelser. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om betaling for sundhedsvæsenets ydelser

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om betaling for sundhedsvæsenets ydelser (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har modtaget ovennævnte forslag til bekendtgørelse i høring.Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget. Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Civilsamfundshøring af Naalakkersuisuts bidrag til Kongerigets midtvejsrapport under FN’s Menneskerettighedsråds Universelle Periodiske Bedømmelse

Civilsamfundshøring af Naalakkersuisuts bidrag til Kongerigets midtvejsrapport under FN’s Menneskerettighedsråds Universelle Periodiske Bedømmelse Nuuk den 12. september 2023 Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til midtvejsrapporten. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring om MitID, NemLog-in og MitID Erhverv

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om ophævelse af lov om NemID i Grønland samt bekendtgørelser om MitID, NemLog-in og MitID Erhverv (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til fremsendte bekendtgørelser. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller…

Offentlig høring af VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Buksefjordsværket

Offentlig høring af VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Buksefjordsværket (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af buksefjordsværket. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Rapport 2023 vedrørende ILO 98

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til afrapporteringerne til ILO vedrørende ILO nr. 11, 87 og 98 Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Rapport 2023 vedrørende ILO 87

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til afrapporteringerne til ILO vedrørende ILO nr. 11, 87 og 98 Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

RAPPORT 2023 VEDRØRENDE ILO 11

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til afrapporteringerne til ILO vedrørende ILO nr. 11, 87 og 98 Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Rapport 2023 vedrørende ILO 182

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til rapporten vedrørende ILO Konvention C 182 Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til ændring af lov om alderspension. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Offentlig høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier

Offentlig høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til lov om ændring af lov om kollegier Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring af forslag til ændring af budget- og regnskabsloven

Høring af forslag til ændring af budget- og regnskabsloven (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til ændringerne af lov om budget og regnskab Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausensekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer og forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Høring over forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer og forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til de to lovforslag. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausensekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299…

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om alment farlige sygdomme (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til ovennævnte høringsforslag. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Lars Krogsgaard-Jensen Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har modtaget forslaget til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter – skattefritagelser for internationale organisationer, bemyndigelse til Naalakkersuisut til at regulere indeholdelsespligtige oplysningspligter og bortfald af renter samt tilpasninger som følge af ændringer i landstingslov om indkomstskat. Hertil…

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland (Afgiftsrefusion ved destillering af forældet øl)

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland (Afgiftsrefusion ved destillering af forældet øl) (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til lovforslaget Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef

Høring om udkast til bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Høring om udkast til bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer (naalakkersuisut.gl) Høring om udkast til Bekendtgørelse for Grønland om visse forurening i fødevarerDepartement for Fiskeri og Fangst har sendt høring om udkast til Bekendtgørelse for Grønland om visse forurening i fødevarer, med høringsfrist til den 7. april 2023.Grønlands Erhverv har følgende kommentar.Fødevarestyrelsen International…

”Selvstyrets bekendtgørelse om adgang til og optagelse på bacheloruddannelsen i skuespil” (naalakkersuisut.gl)

”Selvstyrets bekendtgørelse om adgang til og optagelse på bacheloruddannelsen i skuespil” (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om optagelse på skuespiller uddannelsen Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl –…

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget om ændring af lov om jobsøgningsydelse Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards Karsten Lyberth Klausen sekretariatschef Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459 klausen@ga.gl – http://ge.ga.gl/da-dk/

Høring over (opdateret) forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav

Høring over (opdateret) forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav (naalakkersuisut.gl) Idet Grønlands Erhverv henviser til departementets skrivelse af 6. ds. i sagen 2021-19742 skal GE meddele, at GE ikke har bemærkninger til ovennævnte – opdaterede – forslag til Inatsisartutbeslutning.

Høring over forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. januar 2023 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

Høring over forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. januar 2023 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har modtaget høringsforlaget i ovennævnte henseende, hvortil skal bemærkes, at GE tilslutter sig forslagets nu permanente afgiftsfritagelse på kaffe, the og fjerkræ samt på alle kødtyper, undtagen lamme- og fårekød. Herudover har GE…

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe (naalakkersuisut.gl) Under henvisning til departementets skrivelse af 7. december 2022 har Grønlands Erhverv kun en bemærkning til ovennævnte forslag til bekendtgørelse. Det forudsættes, at såfremt Naalakkersuisoq for Miljø vælger at gennemføre syn eller certificering af skibe hjemmehørende i Grønland, jf. § 4, stk….

Høring over forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber

Høring over forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (naalakkersuisut.gl) Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger

Cosmos & Co.