Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe (naalakkersuisut.gl)

Under henvisning til departementets skrivelse af 7. december 2022 har Grønlands Erhverv kun en bemærkning til ovennævnte forslag til bekendtgørelse.

Det forudsættes, at såfremt Naalakkersuisoq for Miljø vælger at gennemføre syn eller certificering af skibe hjemmehørende i Grønland, jf. § 4, stk. 3, at dette i givet fald sker i overensstemmelse med kravene i Hong Kong-konventionen.

Herudover har GE ingen bemærkninger til forslaget.

Modtagelsen af dette høringssvar bedes venligst anerkendt.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.