Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (naalakkersuisut.gl)

Grønlands Erhverv har modtaget forslaget til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter – skattefritagelser for internationale organisationer, bemyndigelse til Naalakkersuisut til at regulere indeholdelsespligtige oplysningspligter og bortfald af renter samt tilpasninger som følge af ændringer i landstingslov om indkomstskat.

Hertil skal GE blot bemærke, at GE tilslutter sig skattefritagelsen af internationale organisationer, således at Grønland indretter sig på lignende måde som andre lande og giver disse organisationer de mest optimale forhold at arbejde under.

GE har ingen bemærkninger til den øvrige del af forslaget.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Krogsgaard-Jensen

Siunnersorti / Juridisk Konsulent / Legal Consultant

Cosmos & Co.