Høring: Bekendtgørelse for Grønland om tilpasning af kapitalkravsforordningen til grønlandske forhold

Cosmos & Co.