Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om forebyggelse mod forurening fra skibe (MARPOL)

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om forebyggelse af forurening fra skibe. Bekendtgørelse tager højde for de arktiske lande, hvor der er større udfordringer ved sortering og bortskaffelse af affald

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Karsten Lyberth Klausen

sekretariatschef

Direkte / Direct +299 36 37 11, +299 584101 eller +45 22138459

klausen@ga.glhttp://ge.ga.gl/da-dk/

Cosmos & Co.