Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring over anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven

Høring over anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven

Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

Cosmos & Co.