Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Brancheudvalget for Hotel, Restauration og Turisme

Brancheudvalget har følgende målsætning for dets virksomhed:

  • Udvalget sikrer, at der indgås aftaler og udarbejdes retningslinier, således at medlemsvirksomhederne inden for branchen lever op til en service og kvalitet svarende til international standard. Det effektueres blandt ved hotelklassifikation, rejsebureauoverenskomst, etiske regler.
  • Udvalget beskæftiger sig kontinuerligt med at udvikle og styrke samarbejdet mellem hoteller/indkvarteringer og turoperatører/lokale turist kontorer.
  • Udvalget skal ligeledes være garant for, at der konstant er fokus på det offentliges forpligtelser til at opbygge, udvikle og vedligeholde arbejdsstyrkens kvalifikationer på alle niveauer – fra folkeskolen over de gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser til de videregående uddannelser på universitetsniveau. Det er samtidig branchens opfattelse, at den politiske prioritering af uddannelsessted ud over folkeskolen skal træffes ud fra uddannelsesmulighederne i Grønland, uddannelseskvaliteten, samfundsrelevansen og et samfundsøkonomisk hensyn. Fastholdelsen af uddannelser eller etableringen af nye uddannelser her i landet skal afstemmes efter samfundets behov, under hensyntagen til en optimal kapacitetsudnyttelse og mulighed for en kvalificeret og rationel drift.
  • Udvalget ønsker en fortsat udvikling af samarbejdet med HORESTA, for derved at tilføre branchen faglig inspiration og vidensformidling både på det specifikke og generelle organisatorisk/politiske plan.

Kontakt

Er der konkrete emner, som medlemsvirksomheder finder relevante for brancheudvalgets virksomhed og som ønskes taget op, kan udvalgets sekretær Karsten Lyberth-Klausen kontaktes på e-mail: klausen@ga.gl

Medlemmer

Helge Tang
Formand
Hotel Hans Egede A/S
3900 Nuuk
Telefon: +299 34 80 01 
E-mail: ht@hhe.gl

Krissie Winberg
Café Esmeralda
3900 Nuuk
Telefon: +299 48 22 03
E-mail: kwinberg@outlook.dk

Klaus Dupont Iversen
Hotel Aurora
3900 Nuuk
Telefon: +299 56 41 00
E-mail: kdi010376@gmail.com

Anders Lykke Laursen
Nuuk Water Taxi
Qasaalik 25 A
3905 Nuussuaq
Telefon:+299 29 50 00
E-mail: anders@nuukwatertaxi.gl

Lisbeth Hansen
Hotel Søma
Postboks 216
3950 Aasiaat
Telefon: +299 23 51 02
E-mail: bestyrer.aas@soemandshjem.gl

Suppleanter

1. suppleant
Elisa Bruun
Travel By Heart Greenland ApS

2. suppleant
Morten Nielsen
Hotel Arctic A/S


Referater

Staycation

Klassifikation

De grønlandske priser er:
Grundgebyr for GE-medlem 4.000 kr./år
Grundgebyr for ikke medlem 7.000 kr./år
Pris pr. værelse 150 kr./år
Konference pris 3.800 kr./år.

Brancheudvalget har på møde den 7. december 2023 besluttet, at udmeldelse af klassifikationen, fra denne dato følger reglerne for udmeldelse af Grønlands Erhverv. Det vil sige, at udmeldelse kan ske med 3 måneder varsel frem til 1. juli eller 1. januar.

Kursusmateriale til Servicedagen

Visit Greenland

Bliv medlem af GRØNLANDS ERHVERV

Få adgang til vores mange medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET

Få seneste nyt i din indbakke.

Cosmos & Co.