Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

PDAC 2022

The Confederation of Danish Industry, The Greenland Business Association and the Royal Danish Consulate General in Toronto invites you and your company to take part in the Prospectors & Developers Association in Canada (PDAC) 2022 in Toronto, Canada. For more information, click here

REPRÆSENTANT FOR ERHVERVSLIVET I NATIONALE RÅD, NÆVN, KOMMISSIONER ELLER BESTYRELSER

Grønlands Erhverv repræsenterer erhvervslivet i diverse råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Fx bestyrelsesposter hos KTI, Naturinstituttet, Barselsfonden, Arctic Hub samt plads i forsoningskommissionen og fiskerikommissionen og fast repræsentation i ligestillingsrådet og det kriminalpræventive råd, for blot at nævne nogle enkelte. GE ønsker at dele disse poster ud blandt relevante fagpersoner og personer med interesser og…

FÅ STUDERENDE TIL AT SKRIVE OPGAVE OM JERES VIRKSOMHED

NUKIGA er ved at lave en casebank på deres hjemmeside, hvor virksomheder kan finde studerende til nogle relevante cases i virksomheden og få adgang til den allernyeste viden – og studerende kan på den anden side få kontakter ude i erhvervslivet. Det er et godt tidspunkt at slå cases op på nu her, da mange…

VELOVERSTÅET DELEGERETMØDE I NUUK

Lørdag d. 30/10 samledes repræsentanter for GE’s medlemsvirksomheder fra hele Grønland for at afholde delegeretmøde – en slags generalforsamling for foreningens medlemmer. Efter mødet var der inviteret til politisk paneldebat med repræsentanter fra både Naalakkersuisut og oppositionen. Paneldebatten var præget af en meget konstruktiv og respektfuld dialog imellem politikerne og GE’s medlemmer og vi kunne…

NØDVENDIGT MED STABILE RAMMER FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN

Ja, investorerne holder sig fra Grønland – og det er vi nødt til at tage alvorligt, for det gælder alle brancher. D. 8. oktober 2021 bragte Sermitsiaq et interview med direktøren i Arctic Economic Council, Mads Qvist Frederiksen, under overskriften ”Investorer holder sig fra Grønland”. Artiklen berører en række centrale problemstillinger på erhvervsområdet, særligt i…

ALLE VIRKSOMHEDER BØR FORHOLDE SIG TIL WHISTLEBLOWERORDNINGER

Whistleblowerordninger bliver mere og mere udbredte i verden og mange grønlandske virksomheder har efterhånden også etableret dem i deres organisation. Whistleblowerordninger bør være en central del af enhver virksomheds personalepolitik, og jo større virksomheden er, jo vigtigere er ordningen. En whistleblowerordning fungerer således, at alle medarbejdere i virksomheden under fuld anonymitet kan indberette mistanke om…

FISKERIKOMMISSIONENS BETÆNKNING OFFENTLIGGJORT

I sidste uge offentliggjorde Fiskerikommissionen sin længe ventede betænkning. Fiskeriet er vores absolutstørste erhverv og udgør en bærende søjle i vores lands økonomi. Det er derfor vigtigt, at vi forvalter det på enfornuftig og bæredygtig måde, så vores vigtigste ressource også kan komme fremtidige generationer til gode.Kommissionens rapport er langt hen ad vejen bekymrende læsning…

NY RAPPORT FRA ØKONOMISK RÅD OFFENTLIGGJORT

Grønland er kommet bedre gennem Corona-pandemien end forventet, og har i modsætning til mange andrelande formået at skabe vækst på trods af krisen. Det konkluderer Økonomisk Råd i deres seneste rapport.Grønlands økonomi er i vækst, aktivitetsniveauet er højt, og det er godt for vores erhvervsliv. Men der erfortsat behov for indsatser for at dele af…

Ny Vejledning til Fasttrack-ordningen

Udlændinge- og Integrationsministeriet og Naalakkersuisut er blevet enige om en fast track-ordning i forbindelse med ansøgning om opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse. Der er nu udarbejdet en vejledning til de af GE’s medlemmer, der ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til at kunne benytte sig af ordningen. Vejledningen findes her. Selvom virksomhederne nu kan ansøge om forhåndsgodkendelse,…

GODE TANKER I FINANSLOVSFORSLAG – MEN INDTÆGTERNE MANGLER

Grønlands Erhverv roser Naalakkersuisut for at sætte fokus på behovet for uddannet arbejdskraft, udarbejdelse af en ny holdbarheds- og vækstplan, ønsket om at følge fiskerikommissionens anbefalinger og det fortsatte arbejde med lufthavnene, men efterlyser fokus på erhverv og vækst i finanslovsforslaget for 2022.

Løn under karantæne og sygdom som følge af COVID-19

GE’s sekretariat har den seneste tid modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der spørger til hvordan de skal forholde sig, såfremt en medarbejder bliver smittet med Covid-19 eller af en anden årsag går i karantæne. På baggrund af disse henvendelser har sekretariatet derfor udarbejdet følgende generelle vejledning til medlemsvirksomhederne: Såfremt en medarbejder testes positiv for Covid-19 er…

NYT SEKRETARIAT FOR AMAAT – DEN GRØNLANDSKE BARSELSFOND

I forlængelse af, at Naalakkersuisut i foråret udpegede bestyrelsen i den nye barselsfond for privatansatte, har fondens bestyrelse arbejdet på at etablere et sekretariat, der skal varetage administrationen af fondens midler. Sekretariatet er nu etableret, og fonden har fået navnet Amaat – Den Grønlandske Barselsfond. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en hjemmeside med…

Sammen kan vi mere – Samfundsansvar i offentligt ejede virksomheder

Det er sæson for generalforsamlinger i de Selvstyreejede virksomheder, og Grønlands Erhverv følger naturligvis med i møderne, der i 2021 er gjort tilgængelige online. Til at starte med vil vi gerne rose formanden for Naalakkersuisut for, at han i sin tale til virksomhederne takker bestyrelser, direktioner og medarbejdere for en god indsats. Det er helt…

Cosmos & Co.