Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Direkte medlemsskab

Bliv medlem af Grønlands Erhverv

Medlemskab af GE giver adgang til en række kontante fordele på forskellige områder. Dels som direkte medlemsservice i Grønland og dels via GE’s samarbejdspartnere i Danmark.

GE’s sekretariatet består blandt andet af en række konsulenter, som tilbyder:

  • generel information om det grønlandske erhvervsliv og om CSR
  • juridisk og økonomisk vejledning
  • analyser og statistiske undersøgelser
  • invitationer til kurser og konferencer, samt til virksomhedsbesøg og deltagelse i grønlandske erhvervsdelegationer.
  • nyheder via mails og medlemsmagasinet Aurora

Direkte medlemskab af GE kræver, at virksomheden udøver erhvervsmæssig aktivitet i Grønland. Der betales et grundkontingent og et lønsumsafhængigt kontingent.

Der betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Herefter betales et årligt grund- og lønsumsafhængigt kontingent, der opkræves kvartalsvis. Kontingentet udgør i perioden 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2025 følgende: 

Kontingentstruktur pr. 2. kvartal 2023

BrancheGrundkontingent pr. kvartalLønsumskontingent pr. år aflønsum over 1.000.000
Bygningshåndværker *1.5000,5 %
El og VVS **1.5000,5 %
Råstof*1.5000,5 %
Rådgiver *1.5000,5 %
Hotel, Restaurant og Turisme ***1.5000,5 %
Handel og Kontor1.5000,5 %
IT, Kommunikation og Medier1.5000,5 %
Service og Transport1.5000,5 %
Fiskeri og eksporterhvervene1.5000,5%

*        Mulighed for medlemskab af Dansk Industri
**      Mulighed for medlemskab af Tekniq
***    Obligatorisk medlemskab af HORESTA

Der betales lønsumsafhængigt kontingent af lønsum op til 113,5 mio. kr. frem til 1. januar 2025, derefter forhøjes det årligt med forbrugerindekset.

Bliv medlem af Grønlands Erhverv ved at udfylde nedenstående blanket.

Bliv medlem af GRØNLANDS ERHVERV

Få adgang til vores mange medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET

Få seneste nyt i din indbakke.

Cosmos & Co.