Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

RABAT PÅ DEN GRØNLANDSKE LOVSAMLING

Grønlands Erhverv har indgået en aftale med DGL – Den Grønlandske Lovsamling. Det betyder, at alle GE’s medlemsvirksomheder i fremtiden opnår 25 % rabat på abonnementer på DGL. Et abonnement giver hurtig og nem adgang via internettet til selvstyre-/hjemmestyrelovgivning og rigslovgivning (dansk lovgivning for Grønland). Al lovgivning er dermed samlet ét sted. I DGL er alt…

VEJLEDNING OM GE´S JURIDISKE BISTAND

Brug for juridisk bistand? GE’s medlemmer har gode medarbejdere, som kan løse de fleste af virksomhedens problemstillinger, som virksomheden står overfor til daglig. Men nogle gange støder virksomheden ind i særlige problemstillinger, hvor det kan være fornuftigt at indhente juridisk bistand udefra. GE’s jurister har opbygget stærke kompetencer og har stor erfaring inden for følgende…

Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling GE er forpligtet til at være aktive i forhold til erhvervsudviklingen inden for eksisterende og nye erhverv, herunder mine- og olie/gas branchen og produktionen af grønlandske fødevarer. GE arbejder således for at opsamle og forankre viden, etablere netværk og knytte internationale kontakter med erfarne branchefolk og virksomheder. Det sker i bestræbelserne på at forberede…

Arbejdsgiverorganisation

Arbejdsgiverorganisation Som arbejdsgiverorganisation er GE med til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en hovedaftale og fire overenskomster med lønmodtagerorganisationen SIK. Overenskomsterne dækker bygningshåndværkere, handels- og kontorområdet, produktionssektoren samt transport- og servicebrancherne. Tilsvarende har GA hovedaftale  og overenskomst for bankvirksomhed i Grønland med Finansforbundet i Danmark.

Interesseorganisation

Interesseorganisation Som interesseorganisation arbejder GE gennem påvirkning af det politiske system for at skabe de bedste rammer for erhvervslivet. Det sker med afsæt i GE’s erhvervspolitiske handlingsplan og i tæt dialog med de offentlige myndigheder. Eksempelvis er GE for øjeblikket repræsenteret i ca. 20 faste råd, udvalg og nævn under Grønlands Selvstyre, ligesom vi er…

Serviceorganisation

Serviceorganisation Som serviceorganisation yder GE juridisk og økonomisk rådgivning til medlemsvirksomhederne, ligesom vi efter behov udarbejder brancherettede statistiske informationer og vejledningsmateriale til relevant lovgivning.

Medlemskab

Grønlands Erhverv (GE) har siden 1966 varetaget Grønlands erhvervslivs interesser, og vores medlemmer tæller i dag ca. 350 virksomheder med omkring 7.000 ansatte, fordelt på alle landets erhvervssektorer. Fra små og mellemstore virksomheder til store selskaber, der opererer på de internationale markeder. I alt er GE organiseret i 10 brancheudvalg.  Vi er således Grønlands dominerende…

Associeret medlemsskab

Bliv associeret medlem af Grønlands Erhverv Organisationer og internationale virksomheder, som ikke opfylder de normale krav for direkte medlemskab, har mulighed for at blive optaget i GE som associerede medlemmer. Dette er en medlemsstatus, som blev indført 2011 for at sikre et så stærkt internationalt netværk som muligt.  Associerede medlemmer registreres alene som tilknyttet hovedforeningen…

Direkte medlemsskab

Bliv medlem af Grønlands Erhverv Medlemskab af GE giver adgang til en række kontante fordele på forskellige områder. Dels som direkte medlemsservice i Grønland og dels via GE’s samarbejdspartnere i Danmark. GE’s sekretariatet består blandt andet af en række konsulenter, som tilbyder: Direkte medlemskab af GE kræver, at virksomheden udøver erhvervsmæssig aktivitet i Grønland. Der betales…

Medlemsfordele

Ud over fordelen ved sammenhold, større mulighed for politisk indflydelse og synlighed, har medlemmer af GE mulighed for at få hjælp og rådgivning i konkrete forhold. Desuden indebærer medlemskab af Grønlands Erhverv også nogle kontante fordele, der hjælper til at lette den daglige drift af virksomheden. Derudover har GE indgået samarbejdsaftaler med danske organisationer, således at GE har større…

Etiske regler

  1. Formålet med etiske retningslinjer De etiske retningslinjer for GE´s medlemmer tjener følgende overordnede formål: De skal sikre Grønlands Erhvervs omdømme og troværdighed over for samfundet, kunderne og samarbejdspartnere. De skal fremme iværksættelse af foranstaltninger til sikring af, at virksomhederne overholder deres samfundsmæssige forpligtelser. De skal fremme iværksættelse af foranstaltninger til sikring af at…

Cosmos & Co.