Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
PDAC (66 of 68)

Stort fokus på lokal forankring og bæredygtighed i den grønlandske minebranche

29. June 2022

En stor delegation på ca. 60 erhvervsfolk med tilknytning til den grønlandske råstofbranche er netop vendt hjem fra verdens største mineralkonference, PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) i Toronto, hvor de har deltaget i møder, oplæg og dialog om mineraludvinding.

Bent Olsvig Jensen, formand for Grønlands Erhvervs brancheudvalg for råstoffer, hæfter sig især ved at aktørerne i minebranchen har øget deres fokus endnu mere på bæredygtighed.

”Råstofbranchen har i mange år arbejdet med hvordan man kan sikre en bæredygtig udvinding, og dette understøttes nu yderligere af investormiljøet, der øger kravene til de projekter der investeres i. Det bliver sværere at få finansieret sine projekter, hvis ikke man har styr på det der til daglig kaldes ESG (Environment-Social-Governance)”, understreger formanden.

Fra Grønland deltog desuden Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet, Aqqaluaq B. Egede. Naalakkersuisoq var under konferencens mange møder og oplæg klar i sit ønske om, at minebranchen i Grønland skal komme samfundet til gavn og især at lokalbefolkningen inddrages. Direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, er enig og glæder sig over den klare udmelding.

Det er positivt, og også noget som branchen har stort fokus på. Men det kræver et tæt samarbejde mellem Naalakkersuisut, kommunerne og selskaberne. Vi har behov for sammen at arbejde om den bedste model, hvilket kræver øget information, også fra os i erhvervet. Vi oplever at der opstår usikkerhed, fordi det for mange er uklart hvad det vil sige at være et land, der skaber indtægter på sin undergrund, og hvad vi som lokalsamfund kan drage fordel af i den forbindelse.”

Under årets PDAC blev der traditionen tro afholdt møde mellem Naalakkersuisoq for Råstoffer og en lang række repræsentanter fra selskaber, der har licens i Grønland. Her ytrede både branchen og Naalakkersuisoq ønske om lokalt engagement og der blev fremsat flere forslag, der kan gavne lokalmiljøerne – herunder øget fokus på uddannelse og udbredelse af kendskab til de muligheder der er i råstofbranchen. Naalakkersuisoq tilkendegav også at der var vilje til at vurdere en modernisering af det aftalegrundlag, der regulerer samarbejdet og den lokale indvirkning af minedrift (den såkaldte Impact Benefit Agreement).

Grønlands Erhverv vil gerne takke Naalakkersuisoq for Råstoffer for at have taget en aktiv del i fremstødet og for at lytte til og gå i dialog med branchen. Også en stor tak til Dansk Industri, der var medarrangører på delegationens deltagelse i PDAC 2022 og til Trade Council, der har medfinansieret erhvervsfremstødet.

Cosmos & Co.