Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SAMARBEJDE & FORHANDLING

14. December 2021

Samarbejde på tværs af faggrænser, internt i sjak og i projektledelsen er en af de afgørende betingelser for succes i den udførende del af byggeriet. Effektive forhandlinger drejer sig ikke kun om økonomi og deadlines, men også om at arbejde med relationer. Kurset i ”Samarbejde og forhandlinger” præsenterer en række redskaber til, hvorledes byggeprocesser kan tilføres værdi med afsæt i at styrke samarbejdet i alle faser og niveauer, herunder styrke ledernes evne til at forhandle med samarbejde som målsætning.

Målgruppen:

Er alle ledere på alle niveauer og fra alle aktører i byggeprocessen.

Forventet udbytte:

Efter kurset kan deltagerne arbejde med metoder til at etablere et godt samarbejde på tværs af faggrænser via effektiv kommunikation og indsigt i, hvordan forskellige adfærdstyper påvirker evnen til at samarbejde effektivt. 

Deltagerne kan efter kurset anvende moderne teorier og metoder til at skabe vind-vind situationer, når der skal forhandles om b.la. tidsfrister, tilbud, indkøb og løses konflikter.

Indhold:

Opbygning af teams
–       Sammensætning af teams
–       Kompetenceudvikling af teamet

Ledelse af teams – såvel sjak som projektteams
–       Lederen som facilitator af møder, byggemøder, trim-møder mv.
–       Ledelse af innovationsprocesser – idegenerering og kreativitet i problemløsning
–       Planlægning af arbejdsprocesser og problemløsning ved inddragelse af projektteams og/eller sjak

Forhandling – som ledelsesredskab
–       Grundlæggende forhandlingsteknik med vind – vind løsning som mål
–       Forhandling som metode til at skabe gode relationer og effektive løsninger
–       Effektiv kommunikation
–       Konflikthåndtering byggeprocessen

Kurset afholdes med høj grad af deltageraktivitet og der anvendes konkrete cases og eksempler fra deltagernes hverdag.

Varighed:

3-4 dage

Cosmos & Co.