Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Billede1 (1) (1)

Månedens virksomhed: Inussuk A/S

27. March 2024

I hjertet af Grønlands industrielle og kulturelle udvikling står Inussuk A/S, en virksomhed hvis engagement og visioner har sat sit præg på Grønland. Gennem et unikt samarbejde mellem V2X og Permagreen Grønland A/S, er Inussuk A/S blevet skabt med et formål om at udnytte og værne om Grønlands ressourcer og talent, særligt i forbindelse med vedligeholdelsen af Pituffik Space Base (PSB). Dette joint venture er drevet af “Greenland First”-initiativet, en vision om at prioritere lokal rekruttering, lærlingeuddannelse og styrkelse af det grønlandske samfund.

Inussuks succeshistorie begyndte med et politisk ønske om, at Grønland skulle drage mest muligt nytte af vedligeholdelseskontrakten med PSB. Denne vision blev til virkelighed, da Inussuk, med sin stærke baggrund og innovative tilgang, vandt kontrakten. Virksomheden har siden arbejdet målrettet med at skabe arbejdspladser for den grønlandske arbejdsstyrke og udvikle lokale kompetencer til at varetage denne vigtige kontrakt. Ved at udvide det lokale lærlingeprogram, styrkes tekniske uddannelser og interne kompetencer yderligere, hvilket bidrager til samfundets vækst og udvikling.

Inussuk A/S har også sat sig for at være en integreret del af det grønlandske erhvervsliv ved at fremme lokalt indkøb og samarbejde. Dette inkluderer støtte til lokale leverandører og underleverandører, hvilket skaber yderligere økonomisk aktivitet og styrker det lokale erhvervsliv.

Virksomhedens ansatte, mange af dem med lang anciennitet på basen, har opbygget stærke bånd til lokalsamfundene, hvilket fremmer en gensidig kulturel udveksling. Dette engagement viser sig blandt andet gennem arrangementet Greenland Heritage Week, der fejrer grønlandsk kultur med aktiviteter som hundeslædeløb og traditionel handel. Disse initiativer styrker fællesskabet, men skaber også stolthed og tilhørsforhold blandt medarbejderne.

Driften af Pituffik Space Base stiller unikke udfordringer, især i forbindelse med det arktiske klima. Inussuk overvinder disse udfordringer gennem omhyggelig planlægning, tæt samarbejde med kunder og partnere, og en dyb respekt for de lokale vejrforhold og begrænsede ressourcer. På trods af de logistiske udfordringer forbundet med drift i Arktis, sikrer Inussuk effektivitet og pålidelighed i alle aspekter af deres serviceydelser, lige fra lufthavnstrafik til el- og varmeforsyning.

Sundhedsydelser og drift af infirmeriet på basen sikres gennem et veludstyret hospital, hvor både lokale og ansatte kan modtage behandling. Dette samarbejde med det grønlandske sundhedsvæsen illustrerer Inussuks dedikation til at sikre en høj livskvalitet for alle på basen.

Inussuk A/S’s engagement i uddannelse og talentudvikling fremgår tydeligt af deres samarbejde med handelsskoler og uddannelsesprogrammer. Gennem deres lærlingeprogram udvikler unge både personlige og faglige kompetencer, som er essentielle for både deres og Grønlands fremtidige vækst.

Virksomheden søger konstant at forbedre og udvide deres aktiviteter gennem teknologiske innovationer og nye metoder. Samarbejdet med Tusass om en ny satellitforbindelse til basen er blot ét eksempel på Inussuks innovative tilgang til at forbedre deres operationer og serviceydelser.

Fremtiden ser lys ud for Inussuk A/S, hvis ambitioner og planer omfatter fortsat dialog og samarbejde med kunder og partnere for at sikre tilfredshed og vækst. Ved at styrke deres fundament af kompetenceudvikling og samarbejder, er Inussuk godt på vej til at blive en endnu større kraft i Grønlands økonomiske og sociale udvikling.

Cosmos & Co.