Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
KA-Greenland

Månedens virksomhed: Pennecon

21. November 2023

Pennecon, med hovedkvarter i Newfoundland og Labrador, Canada, har etableret sig som en visionær virksomhed i Grønland, hvor de ser enorme muligheder inden for sektorer som minedrift, fiskeri, turisme og vedvarende energi. Denne interesse har ført til deres første store internationale projekt, lufthavnsprojektet i Qaqortoq, som udgør et stort skridt for virksomheden. Trods udfordringer har Pennecon tilpasset sig de lokale forhold og udnyttet disse erfaringer som grundlag for fremtidige projekter i regionen.

Et væsentligt aspekt af Pennecons arbejde er deres samarbejde med lokale underleverandører, hvilket ikke kun fremmer effektiviteten af deres projekter, men også understøtter den lokale økonomi. Dette samarbejde har vist sig afgørende i Qaqortoq-projektet og inkluderer en række grønlandske virksomheder.

Udover samarbejdet med lokale virksomheder, lægger Pennecon stor vægt på uddannelse og udvikling af den lokale arbejdsstyrke. Virksomheden integrerer aktivt lokale medarbejdere og underleverandører i deres projekter, hvilket giver værdifulde færdigheder og erfaringer til det lokale samfund. Kevin Mouland beskriver samarbejdets fordele som følger ”Deltagelsen af lokale grønlandske arbejdere på vores projekt har givet dem mulighed for at observere og få erfaring med et storstilet byggeprojekt.”

Pennecon har også tilpasset sin internationale ekspertise til de unikke forhold i Grønland, hvilket omfatter kulturel forståelse, håndtering af sprogbarrierer og navigation i det lokale lovgivningsmæssige miljø. Dette viser virksomhedens evne til at arbejde respektfuldt og effektivt i forskellige kulturelle sammenhænge.

Pennecon ser frem til at fortsætte sin positive indflydelse på Grønlands vækst og bæredygtighed. Virksomheden stræber efter at være en partner, der respekterer og værdsætter Grønlands kultur og traditioner, samtidig med at de bidrager til økonomisk og social udvikling.

Pennecons tilgang til bæredygtighed og miljøbeskyttelse er også et nøgleelement i deres arbejde. De anerkender, at deres projekter i Grønland ikke kun handler om økonomisk vækst, men også om at bevare det unikke og sårbare arktiske miljø. Virksomheden investerer i teknologier og metoder, der minimerer miljøpåvirkningen og fremmer bæredygtighed. Dette engagement i miljøbeskyttelse er ikke kun et tegn på ansvarlighed overfor de naturlige omgivelser, men også en investering i at opbygge et langsigtet og bæredygtigt forhold til Grønland.

Pennecon er et eksempel på en virksomhed, der ikke alene har cementeret sin position i Grønland, men også viser, hvordan internationale virksomheder kan have en positiv indvirkning på lokale samfund. Deres arbejde i Grønland illustrerer virksomhedens bestræbelser på at skabe en varig og positiv effekt, både for sig selv og for de samfund, de opererer i. Kevin Mouland fortæller i interviewet med Grønlands Erhverv, at Pennecon har store ambitioner for samarbejdet i Grønland.

“Vores håb er, at Pennecon vil blive kendt som den canadiske virksomhed, der omfavnede Grønland, respekterede Grønlands kultur og “fik arbejdet gjort.”

Cosmos & Co.