Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
1000005187

Glædelig Jul fra Grønlands Erhverv

19. December 2023

Kære medlemmer af Grønlands Erhverv

Endnu et spændende år som erhvervslivets største organisation er gået, og dermed endnu et år, hvor vi som fællesskab har bedrevet og lært. I en tid, hvor sociale medier og hurtige konklusioner hurtigt bliver grundlag for store beslutninger, politiske som virksomhedsrelaterede, er det vigtigt med et stærkt forankret GE, der kan omsætte fakta og viden til holdninger og arbejde målrettet og faktuelt på den lange bane. Det er en trend, at man mange steder træffer hurtige beslutninger på et begrænset eller svagt underbygget fundament, hvorfor vores rolle som civilsamfundets vagthund er endnu vigtigere nu end nogensinde. Grønland står overfor nogle store beslutninger og har høje ambitioner, men dem kan vi alene indfri i et tæt parløb mellem civilsamfund og politikere, og på et oplyst grundlag.

Hverdagen i en organisation byder på mange forskellige opgaver og oplevelser. Vi servicerer medlemmer med stort og småt. Udtaler os om erhvervspolitiske emner. Afgiver høringssvar. Driver brancheudvalg. Afholder konferencer. Deltager i erhvervsfremstød. Og generelt sætter vi fokus på rammebetingelserne for erhvervslivets udvikling. Ikke mindst forsøger vi at synliggøre, at erhvervslivet er en vigtig komponent i samfundets sammenhængskraft og et område, hvor der kan skabes værdi igennem indtjening og jobskabelse. Vi forsøger altid at være tydelige på hvad der er vores holdninger og hvad de bunder i. I løbet af et år holder vi mange oplæg for politikere, ambassadører, virksomheder, interesseorganisationer, medier m.fl. og lettere inspireret af en kendt dansk TV-udsendelse slutter vi som regel af med at understrege, at dette er ikke hele sandheden, men er vores fortolkning af data og fakta og vores syn på hvordan vi gerne ser udviklingen. Med stærkt funderede holdninger er vi berettigede til en plads i den offentlige dialog.

Nye lufthavne og hvad så! Dette var overskriften på en konference, som vi deltog i sidst på året. Og den opsummerer meget godt noget vi ofte møder, når snakken falder på hvad Grønland skal leve af i fremtiden, nemlig og hvad så? Vejen til mere autonomi lå i en periode i råstofferne. Så blev det turismen. Og så energisektoren. Og hver gang kan det synes som om vi glemmer hvad vi kom fra. Men faktum er, at Grønlands øgede autonomi alene kan nås ved at diversificere økonomien og ikke arbejde med hurtige og kortsigtede løsninger. Råstofferne, turismen og måske også energien skal være langsigtede og økonomisk og socialt bæredygtige bidrag til en bred økonomi i Grønland. Ingen af dem er en “quick fix” eller hurtig genvej til selvstændighed. Vi arbejder med det lange seje træk, og det stiller større krav til vores tilpasningsevne og mulighed for at tilegne os indsigt og viden om de enkelte industrier. For med nye industrier bevæger vi os ind i et område, hvor vi ikke kan bestemme alt selv, men skal indrette os efter trends, tendenser, markeder, udenlandske regler, nye kulturer, finansmarkedet, forventninger og global politik. For blot at nævne nogle. Vi skal med andre ord tilrettelægge det samfund vi gerne vil have, men i endnu større omfang indenfor rammerne af omverdenens forventninger til os.

Grønlands Erhverv oplever fortsat en netto tilgang af medlemmer og vi er over 320 medlemsvirksomheder. Vi repræsenterer tæt på 80 % af den samlede private lønsum fordelt ud over ca. 7.000 medarbejdere. Vores arbejde og rolle har derfor stor indflydelse på mange menneskers liv.

Vi oplever en fortsat tillid til organisationen og det vi arbejder med. Især i en tid, hvor ydre omstændigheder, som Covid19, energikrise, stigende priser på byggematerialer m.v. har medført at flere virksomheder har følt behov for at søge hjælp og være en del af et større hele.

Mange steder i vores del af verden kommer organisationerne og foreningerne under pres. Tidsånden er en anden, og især de yngre generationer har sværere ved at se sig selv i den lokale fodboldklubs bestyrelse, melde sig ind i en fagforening eller være organiseret som arbejdsgiver. Vi er nødt til at tale om hvordan vi kan blive skarpere på hvad de kommende erhvervsfolk i Grønland forventer at os, så vi fortsat kan forblive relevante og styrke sammenholdet. For med den udvikling, som Grønland er i, bliver det endnu vigtigere med et stærkt erhvervsliv og et godt organiseret arbejdsmarked.

Tak til og for jer alle, og rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi glæder os til endnu et år og håber at se flest mulige af vores medlemmer til Future Greenland erhvervskonferencen d. 14.-15. maj i Nuuk.

Med venlig hilsen

Christian Keldsen

Direktør

Cosmos & Co.