Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
GE byggeplads (55 of 85)

Arbejdsmarked

6. February 2023

Grønland står overfor en spændende fremtid med nye landingsbaner, øget turisme, internationale investeringer og en central geopolitisk placering. Men hvis Grønland skal kunne følge med udviklingen, er der behov for at gøre en indsats for at tiltrække arbejdskraft.  Som det ser ud nu, står mange virksomheder overfor et svært dilemma, hvor de kan blive tvunget til at nedskalere, selvom aktiviteterne er i vækst.

Markedsdynamikken har altid været lav i Grønland, og vi har derfor længe været afhængige af både lokal og udenlandsk arbejdskraft. Af den grund er det bydende nødvendigt, at vi har fokus på, hvordan vi tiltrækker arbejdskraft og tilbyder stabile rammebetingelser, da den manglende arbejdskraft er en hindring for vækst.

I Grønlands Erhverv udarbejdede vi i 2020 og 2021 en undersøgelse blandt vores medlemmer, som viste, at på tværs af alle brancher mangler virksomhederne omkring 600 medarbejdere. Men den reelle mangel er sandsynligvis større og vil stige de kommende år. Det gælder både akademikere og faglærte, men der er også ufaglærte jobs, der er svære at besætte.

Den grønlandske økonomi bygger på fiskeri, turisme, råstoffer, landbaserede erhverv og så selvfølgelig bloktilskuddet. Men det er vores forhåbning, at både råstofudvinding og turisme vil opleve en stor stigning i de kommende år på grund af globaliseringen og fordi det bliver lettere at komme til Grønland, når de nye landingsbaner ved Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq står færdig om nogle år.

Grønlands Erhverv forsøger at bidrage til at mindske manglen på arbejdskraft, blandt andet gennem deltagelse på messer, og vi samarbejder også med forskellige institutioner i Danmark, herunder studenterforeninger og de nordatlantiske huse, for at få flere til at overveje en karriere i Grønland.

Vi tager gerne et ansvar og lægger derfor en stor indsats i oplysning og kampagner om mulighederne i Grønland, men det er vigtigt at understrege, at især de unge grønlændere, der har valgt at tage en uddannelse udenfor Grønland, ikke skal føle et personligt ansvar for at sikre arbejdskraften herhjemme. Det er fint, at de rejser ud, men de skal kun komme hjem, hvis de har lyst til det.

Det handler om, at de skal gøre noget godt for sig selv, så de kan udvikle sig og få erfaring, og så er det fint, hvis de vil vende hjem og bruge erfaringerne i Grønland, for Grønland har både brug for akademikere, håndværkere, ufaglærte og iværksættere.

Analyser

Cosmos & Co.