Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Sulisitsisut Facebook billede

Start det nye år med det rigtige kontingent til Grønlands Erhverv  

18. January 2023

Send en kopi af A-10/indberetningen til GE’s sekretariat og undgå skønsmæssig kontingentansættelse

Det er årstiden, hvor de fleste virksomheder er i fuld gang med at afslutte årsregnskaberne for 2022, og samtidig er det nu, at virksomhederne skal indberette lønudbetalingerne til skattevæsenet for året, der gik. Husk i dén forbindelse med det samme at tage en kopi af A-10/lønindberetningen og send den til Grønlands Erhverv, så bliver der ingen problemer med fastsættelsen af det lønsumsafhængige kontingent.

Som bekendt består kontingentet til GE i henhold til vedtægternes § 5 af et grundkontingent og et lønsumsafhængigt kontingent, der fastsættes på delegeretmøderne for to år ad gangen.

Grundkontingentet fastsættes med en fast årligt indbetaling, der fordeles over kalenderårets fire kvartaler, mens det lønsumsafhængige kontingent fastsættes som en procentdel af virksomhedens samlede skattemæssigt indberettede A-indkomster.

I henhold til GE’s vedtægter § 5, stk. 6, fungerer A-10/lønindberetningen som GE’s dokumentation for en korrekt ansættelse af det lønsumsafhængige kontingent. Lønindberetningen kan erstattes af en revisorattesteret opgørelse over lønudbetalingerne. Men det gælder for begge dokumenter, at de skal være GE’s sekretariat i hænde senest den 15. februar.

Foreligger opgørelsen ikke på det tidspunkt, bliver der foretaget en skønsmæssig ansættelse af det lønsumsafhængige kontingent på baggrund af sidste års kontingentindbetalingerne. Og det skal i den forbindelse understreges, at den skønsmæssige ansættelse ikke kan ændres.

Husk at indsende lønindberetningen eller en revisorattesteret opgørelse over virksomhedens lønsum senest den 15. februar.

Med venlig hilsen

P.f.v.

Karsten Lyberth-Klausen

Cosmos & Co.