Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Billede1

ORIENTERING OM OPDATERINGER PÅ FAST TRACK OMRÅDET I SIRI

18. December 2023

Grønlands Erhverv har dags dato modtaget nedenstående mail fra SIRI om opdateringer på Fast Track området.

Dette fremsendes til orientering.

”Til Grønlands Erhverv

Til brug for orientering af relevante parter, kan SIRI orientere om, at der i dag er lanceret et nyt og opdateret GL5-ansøgningsskema til brug for ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-aftalen i Grønland. Ansøgningsskemaet findes her: Ny i Danmark

Der er foretaget væsentlige ændringer i ansøgningsskemaet, som forhåbentlig bør opleves mere relevant og brugervenligt for både ansøger og arbejdsgiver i forhold til de enkelte oplysninger, der skal afgives og den dokumentation, der skal medsendes. Skemaet bedes anvendt fremover i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-ordningen.

Via linket findes samtidig opdateret vejledning vedrørende Fast Track-ordningen i Grønland, så der nu vejledes mere præcist til brugerne.

Med venlig hilsen

Stine Christiansen
Souschef
Landbrug
Telefon: +45 7214 2122
E-mail: sgch@siri.dk

Udlændinge og Integrationsministeriet
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby
Telefon: +45 7214 2000
E-mail: siri@siri.dk
www.siri.dk

Cosmos & Co.