Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
KJ Greenland (skole)

Nedgang i byggeriet

5. April 2024

I de kommende år afsluttes flere større anlægs- og byggeprojekter i Grønland, og det kommer til at have en betydning for aktivitetsniveauet. Der har i flere år været tale om en overophedning, og vi må nu forvente at vi nogle steder ser ind i en periode, hvor aktivitetsniveauet skal stabilisere sig på et nyt niveau.

Sekretariatet har været i dialog med medlemmer, kommuner og Selvstyret om situationen. Billedet er forskelligt afhængig af hvor man er i landet, og noget tyder på at den største “nedgang” vil blive oplevet i Nuuk. Ofte vil jordentreprenørerne være nogle af de første, der mærker nedgangen i aktivitetsniveauet.

Situationen kan bl.a. afhjælpes ved bud udenfor egne lokalområder og ved igangsættelse af nye projekter fra bygherrerne. I sidstnævnte tilfælde vil det også være en løsning, hvis projekter, der er planlagt til senere kan fremrykkes. De største bygherrer i Grønland er det offentlige, og flere steder har man på det seneste ageret ud fra et indtryk af overophedning og har i visse tilfælde holdt igen med projekter.

I vores dialog med kommuner og Selvstyret er vi blevet mødt med forståelse, og vi oplever, at man hvor muligt tager problemstillingen alvorligt. Der er fra det offentlige ikke en interesse i at bygge- og anlægsbranchen lider et knæk, bl.a. fordi det tager for lang tid at genetablere, hvis aktivitetsniveauet senere stiger igen. Udover at fremrykke udvalgte opgaver, der ellers var planlagt til senere, er der også interesse nogle steder i at være bedre i sin markedsdialog og kommunikation. GE har givet tilsagn om at ville bistå med at dele udbud via sine kanaler. Positivt er det især med fremrykning af opgaver.

Selvstyret har desuden etableret et dialogforum for de offentlige bygherrer, der har til formål at professionalisere udbud og udbudsformen, herunder at være realistisk i tidsplaner og bruge forhåndsmeddelelser i højere grad.

De almindelige markedskræfter er fortsat i kraft, og det vil sige de enkelte virksomheder vil fortsat skulle foretage eget salg og markedsføring. GE har overfor bygherrerne, og i dialog- og med input fra medlemmerne, synliggjort situationen og eventuelt potentielle problemer, hvis ikke der arbejdes sammen om en realistisk stabilisering og opgavetilgang.

Det vil være forventeligt, at bygherrerne stiller nye forventninger til prissætningen i takt med at forholdene ændrer sig, og bygge- og anlægsvirksomhederne ikke har de samme lange pipelines i deres ordrebøger. Kreative løsninger på udbudte opgaver og en realistisk kommunikation er derfor uhyre vigtige.

GE´s forskellige brancheudvalg for byggeriet følger fortsat dialogen og kommunikationen.

Spørgsmål hertil kan rettes til sekretariatschef, Karsten Lyberth-Klausen

Cosmos & Co.