Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Anori AS

Månedens virksomhed: Anori A/S

18. February 2024

I denne måned sætter Grønlands Erhverv fokus på Anori A/S, en virksomhed, der er i færd med at revolutionere den grønne omstilling i Arktis med et ambitiøst vindmølleprojekt. Navnet Anori, der betyder “vind” på grønlandsk, afspejler virksomhedens mål om at producere ren energi i Grønland. Palle Christiansen fra Anori A/S deler virksomhedens mission om at nedbringe menneskeskabte CO2-udslip ved at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder. Anori har valgt Sisimiut på Grønlands vestkyst som base for projektet, hvilket ikke kun har stor personlig betydning for Christiansen, men også understreger virksomhedens ønske om at være lokalt forankret.

Støttet af Qeqqata Kommunia, tager Anori de første skridt mod et mere bæredygtigt Grønland. Christiansen påpeger behovet for nye indtægtskilder i Grønland for at styrke økonomien og ser dette projekt som en mulighed for at introducere grøn industri og demonstrere mulighederne for bæredygtige energiløsninger. Han forventer, at projektet vil have en lokal indvirkning på CO2-reduktionen, men den største effekt vil blive set globalt, da produktet – grøn ammoniak – er tiltænkt eksport.

Den grønne ammoniak, som er det endelige produkt af vindmølleprojektet, vil blive produceret ved hjælp af vindenergi. Denne proces involverer produktion af strøm fra en 1,5 GW vindfarm til en elektrolysefabrik, hvor ammoniakken skabes ved at kombinere nitrogen fra luften og hydrogen fra havvand. Dette produkt har potentiale til at ændre energiproduktionen globalt og bidrage til at reducere CO2-udslip.

Forventningen er, at projektet vil skabe en række arbejdspladser i Grønland, både direkte inden for vindmølleindustrien og indirekte i andre sektorer. Christiansen betegner det som det største anlægsprojekt nogensinde i Grønland og ser også frem til at fremme uddannelse og kompetenceudvikling gennem planer om at sende lokale til uddannelse i Norge.

Christiansen ser et stort potentiale i at udvide vindmølleprojekter til andre områder i Grønland og drømmer om, at grøn energi bliver Grønlands største eksportvare. Med masser af vind og plads er Arktis ideelt for vedvarende energi, og Anori A/S håber at være en katalysator for denne udvikling. Projektets omkostninger er betydelige, men finansieringen forventes at komme fra store internationale kilder. Anori A/S ambition er at demonstrere, at grøn omstilling er mulig i Arktis og kan blive en væsentlig økonomisk ressource for Grønland.

Cosmos & Co.