Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
PR-NOSSEL__1160_mid

Invitation – Gå-hjem-møde

15. April 2024

HANDICAP KAN FØRE TIL EN STÆRK BUNDLINJE

Mange personer med handicap står både i  Grønland og  Danmark uden for arbejdsmarkedet. Hvordan kan det være? 

Tirsdag den 23. april afholder GE/Sulisitsisut et møde i samarbejde med Nossell & Co, hvor iværksætter Jacob Nossell, der selv lever med et handicap, vil dele sine erfaringer om, hvordan mennesker med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet og bidrage til en stærk bundlinje.

Udfordringen er ofte, at virksomhederne og organisationerne ikke er udrustede og klar til at ansætte personer med handicap. På grund af den manglende ansættelsesdygtighed går både grønlandsk og dansk erhvervsliv glip af alt for mange kvalificerede og dygtige medarbejdere.  

Derfor er vi nødt til at uddanne virksomheder og organisationer og ruste dem til at ansætte mennesker med forskellige handicap. Denne opkvalificering kan ske ved at integrere en mere fleksibel arbejdsplads med fokus på Universel

Design og rummelighed.  Større fleksibilitet kan skabe større arbejds- og livsglæde på tværs af medarbejdere både med og uden handicaps. 

Om Nossell & Co.Nossell & Co.
Nosell & Co er et konsulenthus, der arbejder inden for forskellige felter på handicapområdet med fokus på kommunikation, projektledelse, rådgivning og netværksdannelse.

Nossel & Co. har et stort netværk af eksperter, herunder rådgivere, webudviklere, VJ’er, fotografer, digitale konceptudviklere, kunstnere og rådgivere inden for kommunikation, PR og politik. De har rådgivet kunder som Google, Copenhagen International School, Danske Handicaporganisationer, Videnscenter om handicap m.fl.

Dette fyraftensmøde kører fra kl. 15.30 – 17.00 og starter med et oplæg af Peter Græsbøll Holm, kommunikationsmedarbejder hos Nossell & Co, hvorefter der vil blive afholdt en paneldebat med Christian Keldsen, direktør for Grønlands Erhverv, som ordstyrer, Anja Hynne Nielsen, handicapombudsmand i handicapombudsmandsinstitutionen Tilioq, Naasunnguaq Berthelsen, HR-chef i Pisiffik og Jacob Nossell, ejer og grundlægger af konsulentfirmaet Nossell & Co.

Det praktiske
Arrangementet finder sted på Grønlands Erhvervs kontor, der ligger på Jens Kreutzmannip Aqq. 3, 3900 Nuuk, og der er plads til 25 deltagere.  Hvis du ikke har mulighed for at deltage personligt, eller kapaciteten for personligt fremmøde er nået, er der også mulighed for at deltage virtuelt med Microsoft Teams.

Tilmelding skal ske til praktikant@ga.gl. Sidste frist for tilmelding er den 22. april.

Ved tilmelding bedes du oplyse navn, firma og e-mailadresse, og om du deltager fysisk eller virtuelt.

Cosmos & Co.