Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Dæksfolk (Polar Seafood) 1.0

Finansiering af projekter om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i Grønland

9. November 2023

BestLife programmet er finansieret af EU. Det støtter natur- og miljøprojekter i områder, som ikke er en del
af EU, men som på forskellig vis er knyttet til EU (såkaldte Oversøiske Lande og Territorier). Det er EU, som
har sat rammerne for, hvilke projekter, som programmet kan støtte og hvordan.

Cosmos & Co.