original

Diversitet i grønlandske organisationer

Grønlands Erhverv har i 2022 og 2023 gennemført undersøgelser, hvor emnet diversitet berøres.
Nærværende rapport er et privat initiativ, der har til formål at følge op på tidligere
undersøgelser, herunder Grønlands Ligestillingsråds analyse ”Henter du kaffen” fra efteråret
2022.

Cosmos & Co.