Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
PUBLISERET - GE byggeplads (60 of 85) D21-8568 1.0

Arbejdsmarkeds-undersøgelse 2021

17. January 2022

Grønlands Erhverv konkluderede i medlemsundersøgelserne i 2018 og 2020, at der mangler op til ca. 900 medarbejdere i Grønland. Undersøgelsen er gentaget i december 2021, og tager i lighed med 2020-undersøgelsen også højde for påvirkningen af COVID19-håndteringen.

Det konkluderes at der fortsat er en mangel på arbejdskraft og at denne i omfang er på 600-1.000 personer, hvorved der ikke er sket en reel forbedring i forhold til tidligere år. Over halvdelen af det deltagende antal virksomheder, oplyser at mangle arbejdskraft.

Det er både ufaglært og faglært arbejdskraft, der efterspørges, og den manglende adgang til arbejdskraft er en hindring for vækst. Især detailhandlen og fiskeriet mangler ufaglært arbejdskraft, mens de fag, der sorterer under bygningshåndværkerne, mangler faglært arbejdskraft. Enkelte brancher kan synes at have tilpasset sig under COVID19, og der er derfor visse forskydninger at spore mellem brancherne i forhold til hvor manglen er størst.

Det er siden 2020 blevet sværere at besætte de lærlingepladser, der udbydes af virksomhederne.

Cosmos & Co.