Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
the-global-goals-grid-color

Bæredygtighed & CSR

5. February 2023

FN’s verdensmål og Parisaftalen har for alvor sat temaer som bæredygtighed, klima, ulighed og diversitet på dagsordenen i erhvervslivet. At ramme den dagsorden rigtigt er blevet forretningskritisk og handler nu om legitimitet og eksistensberettigelse.

Forventningerne til en virksomheds deltagelse i bæredygtighedsdagsordenen stiger hastigt og det vil snart ikke længere være nok at være en veldrevet virksomhed med flotte tal på bundlinjen for at få adgang til eksempelvis internationale investeringer eller kunne tiltrække de største talenter. Grønlands Erhverv er i kraft af vores position i civilsamfundet fokuserede på at gribe dagsordenen og vise at vi gør hvad vi kan for at bidrage til den med de forudsætninger vi nu engang har.

Derfor vil der i løbet af 2023 blive igangsat et arbejde med at få organisationen og medlemsvirksomhedernes nuværende indsatser sat i system og med at få udarbejdet en bæredygtighedsstrategi med konkrete målsætninger. Uden en strategi (og på sigt en rapport) at henvise til er vi nemlig ikke i stand til at stemple ind i bæredygtighedsdebatten som en troværdig aktør.

De fleste virksomheder er klar over vigtigheden af bæredygtigheds-dagsordenen og bidrager meget gerne til den. Men det er ikke alle, der er klar over hvordan de bedst griber opgaven an – eller at bæredygtighed i dag handler om mere end klima og der derfor er gode muligheder for at bidrage indenfor forskellige aspekter af dagsordenen. Bæredygtighed omfatter nemlig også socialt ansvar og bæredygtig ledelse, og der tales derfor i dag om 3 bæredygtige bundlinjer, ESG, der skal føjes til den økonomiske: Environmental (E), Social (S) og Governance (G).

Grønlands Erhverv har derfor i sin strategi for 2025 valgt at sætte fokus på hvordan bæredygtighed / ESG kan indgå i foreningens arbejde til gavn for medlemsvirksomhederne. I 2023 følges den overordnede strategi op af en konkret handlingsplan for bæredygtighed. Målet er at lave en overskuelig strategi og handlingsplan, der baserer sig på en række principper, mål og handlinger og som kan medvirke til at virksomheder i alle størrelser kan tilgå bæredygtighedsagendaen ud fra deres individuelle forudsætninger.

Mange af de større virksomheder er allerede langt med deres bæredygtighedsarbejde. Det er derfor vigtigt at strategien dels skaber en fælles forståelse af emnet og dels gør den let at være en del af for medlemsvirksomhederne, især indenfor SMV-segmentet (Små- og Mellemstore virksomheder). Arbejdet med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i regi af Grønlands Erhverv vil derfor basere sig på følgende principper.

  • Bæredygtighed for alle: Bæredygtighedsagendaen skal være for alle medlemsvirksomheder – derfor skal vi gøre den tilgængelig for virksomheder i alle størrelser og med de ressourcer, som virksomhederne har adgang til.
  • Bæredygtighed er forretningskritisk sund fornuft: Målet er ikke at komplicere driften eller øge ressourcetrækket, men at arbejde integreret med bæredygtige løsninger, der medvirker til at understøtte en større agenda.
  • Bæredygtighed 360: Grønlands erhvervsliv skal arbejde fokuseret med bæredygtighed på alle relevante parametre. Herunder biologisk, social, økonomisk og klima/miljømæssig bæredygtighed.
  • Handling bag ordene: Arbejdet med bæredygtighed er ikke bare en beskrivelse af det vi gør – det er et arbejde med målsætninger og tilpasninger, der understøtter agendaen.
  • Transparens: Grønlands Erhverv skal være ærlige i sin kommunikation om den rolle erhvervslivet indtager i bæredygtigheds-dagsordenen. Vi skal turde være stolte af og fremhæve de ting vi gør og samtidig være ærlige om de områder hvor der er plads til forbedring.

Nyttige links

CSR Greenland

FN’s Verdensmål

Cosmos & Co.