Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Høring af udkast til bekendtgørelse om undtagelse og afgrænsning af havne med tilhørende landanlæg og havnebassiner

Høring af udkast til bekendtgørelse om undtagelse og afgrænsning af havne med tilhørende landanlæg og havnebassiner (naalakkersuisut.gl)

”Grønlands Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag, men støtter op muligheden for at der kan etableres havne til private formål.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Kind regards

Karsten Lyberth Klausen

sekretariatschef

Supplerende bemærkninger:

Hermed fremsendes bemærkninger til ” Høring af udkast til bekendtgørelse om undtagelse og afgrænsning af havne med tilhørende landanlæg og havnebassiner”

Bekendtgørelsen er et stort skridt frem og løser mange af de problemer havneloven har givet erhvervslivet.

Omkring godstransport mener Grønlands erhverv godt kan den kan udvides lidt.

Bekendtgørelsen kan åbne op for transport der ikke konkurrere mod det overordnet forsyningsnet.

Det kan overvejes at indføres en Tonnagegrænse. Således at man kan losse gods med skiber under tonnage grænsen.

Det er en entydig og let kontrollerbar grænse.

GRønlands Erhverv har ikke yderligere bemærkninger 

Karsten L Klausen

Cosmos & Co.